เกี่ยวกับเรา

การท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างรายได้ของประเทศไทย โดยเมืองหรือชุมชนที่มีแหล่งท่องเที่ยวเลื่องชื่อจะมีกระแสเงินหมุนเวียนกระจายสู่ผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องประจำท้องถิ่น และย่อมคึกคักกว่าพื้นที่ที่ไม่ใช่เมืองท่องเที่ยว

ด้วยเห็นความสำคัญดังกล่าวของการท่องเที่ยว เราจึงเปิดเว็บบล็อกนี้ขึ้นมาเพื่อร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยว ด้วยการนำเสนอข้อมูลที่เชื่อว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้วางแผนเตรียมเดินทางท่องเที่ยว โดยประเด็นที่เราคัดเลือกมานำเสนอแบ่งเป็น 2 หมวด คือ หมวดสถานที่ท่องเที่ยวรวมทั้งกิจกรรมบริการนักท่องเที่ยว และหมวดบริษัทนำเที่ยว

หมวดสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรม

สำหรับประเด็นในหมวดสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมบริการนักท่องเที่ยวที่เราคัดเลือกมานำเสนอ มีดังนี้

  1. จังหวัดที่นักท่องเที่ยวสนใจเดินทางไปเยือนมากที่สุด 10 จังหวัด ซึ่งเชียงใหม่ได้รับความสนใจมากที่สุด
  2. กิจกรรมเพิ่มสีสันและความสนุกตื่นเต้นประกอบด้วยการเดินป่าชมธรรมชาติ ปีนหน้าผาโรยตัว ล่องแก่ง และการขับรถ ATV ซึ่งเราคัดเลือกสถานที่ทำกิจกรรมดังกล่าวมาให้พิจารณาหลายแห่งด้วยกัน
  3. แหล่งข้อมูลออนไลน์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวชุมชนและการเล่าประสบการณ์ รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นในแง่มุมต่าง ๆ ของกลุ่มผู้ชอบเดินทางท่องเที่ยว

แนะนำบริษัทนำเที่ยวคุณภาพสูง

ในส่วนของบริษัทนำเที่ยวหรือบริษัททัวร์ เราคัดเลือกมาแนะนำ 10 บริษัท โดยเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับว่ามีมาตรฐานสูงในด้านการให้บริการ ซื่อตรงต่อลูกค้า มีใบอนุญาตประกอบกิจการถูกต้องตามกฎหมาย และกำหนดค่าบริการเหมาะสม ไม่แพงเกินไป ขณะที่บางบริษัทตั้งราคาค่าบริการไว้ค่อนข้างถูก

อีกหนึ่งหัวข้อที่เรานำเสนอ ได้แก่ ประเด็นสำคัญที่ควรศึกษาหาข้อมูลก่อนตัดสินใจจองโปรแกรมท่องเที่ยวกับบริษัททัวร์ทางออนไลน์ เช่น ดูข้อมูลว่าบริษัทที่สนใจจะสั่งจองมีใบอนุญาตประกอบกิจการถูกต้องหรือไม่ และควรค้นดูข้อมูลตามเว็บไซต์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นและรีวิวของผู้ที่เคยใช้บริการบริษัทดังกล่าวว่ามีเสียงสะท้อนข้อดีจุดด้อยอย่างไรบ้าง

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประเด็นที่นำเสนอจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านที่วางแผนเตรียมเดินทางท่องเที่ยว