สีสันเรื่องการท่องเที่ยว

ตัวเลือกหรือเป้าหมายของการเดินทางไปท่องเที่ยว นอกจากประเด็นที่ระบุไว้ในบทความหัวข้ออื่น ๆ ในเว็บไซต์ของเราแล้ว ยังมีตัวเลือกให้เพิ่มสีสันและความเพลิดเพลินอีกจำนวนมาก โดยการท่องเที่ยวชุมชนก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่ผู้ไปเยือนจะได้ประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่อาจไม่เคยเห็นและไม่รู้มาก่อน และอีกหนึ่งสีสันของการท่องเที่ยว คือ การเล่าประสบการณ์ คำแนะนำ และการบอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ แลกเปลี่ยนกันในกลุ่มชาวเน็ตที่เดินทางท่องเที่ยว

แหล่งข้อมูลสำหรับผู้สนใจท่องเที่ยวชุมชน

สำหรับผู้สนใจเดินทางไปท่องเที่ยวชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ Cbtthailand.dasta.or.th ขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่นำเสนอข้อมูลครบถ้วนที่สุด สามารถค้นหาชุมชนที่มีบริการการท่องเที่ยวได้ทุกจังหวัด โดยมีรีวิวแง่มุมต่าง ๆ ของแต่ละชุมชน และเส้นทางที่ชุมชนกำหนดให้นักท่องเที่ยวตระเวนไปเยี่ยมชมด้วย

นอกจากนั้น ยังมีการรวบรวมชุมชนแนะนำให้ไปท่องเที่ยวตามฤดูกาล และการแบ่งหมวดหมู่การท่องเที่ยวไว้ด้วย ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เชิงสร้างสรรค์ เชิงวัฒนธรรม เชิงวิถีชีวิต และเชิงผจญภัย เรียกได้ว่าเข้าไปค้นหาความรู้ในเว็บไซต์นี้เพียงแห่งเดียวก็จะได้ข้อมูลเป็นไกด์ไลน์สำหรับเดินทางไปท่องเที่ยวชุมชนต่าง ๆ ได้ทั่วประเทศ

สีสันในสังคมชาวเน็ตที่ชอบท่องเที่ยว

อีกหนึ่งสีสันที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว คือ การเล่าประสบการณ์ การแนะนำ การรีวิวแหล่งท่องเที่ยว และการแสดงความคิดเห็นในแง่มุมต่าง ๆ ในเว็บไซต์ Pantip.com ซึ่งหลายประเด็นเป็นข้อมูลที่หาไม่ได้ในเว็บไซต์อื่น

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเว็บไซต์นี้เป็นพื้นที่เสรีจึงมีบางคนที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นนำเสนอข้อมูลแบบอารมณ์พาไป ไม่อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงก็มี แต่โดยรวมแล้วถือเป็นแหล่งข้อมูลออนไลน์ที่สำคัญแห่งหนึ่ง ดังนั้น ผู้ที่หาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ได้จากเว็บไซต์อื่นก็ควรลองเข้าไปค้นหาดูในเว็บไซต์นี้ด้วย