สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด - watsaman rattanaram

Go to content

Main menu:

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดสมานรัตนารามยกมาเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ท่านสามารถมาเยี่ยมชมสักการะขอพรได้ที่วัด เปิด 05.00-19.00 น. วันหยุดนักขัตฤกษ์ (โปรดสอบถาม)
 
Back to content | Back to main menu